Dit is een instrument van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans

Ondersteuning bij duurzame bedrijfshuisvesting

Verhuizen, nieuwbouw of uitbreiding is de kans om duurzamer en efficiënter te gaan ondernemen.
Je investeert toch in een gebouw en eventueel in bedrijfsmiddelen. Waarom dan niet meteen duurzaam? Zo sla je twee vliegen in één klap: én een goede milieu-investering én economisch voordeel omdat je op jouw exploitatiekosten bespaart.

 • Wil je weten welke duurzaamheidskansen jouw verhuis- en/of verbouwplannen bieden?
 • Wil je in de nieuwe situatie lage energierekeningen?
 • Wil je een onafhankelijk oordeel over duurzame technieken die je krijgt aangeboden?
 • Wil je een duurzaamheidsambitie kiezen voor jouw nieuwe bedrijfshuisvesting? Stimular ondersteunt met verhuisscan en verhuiscoach

Dan kan Stimular met jou meedenken en duurzaam verhuisadvies geven. We bieden twee aanpakken:

Verhuisscan

De verhuisscan is een korte doorlichting die jouw bedrijf snel inzicht geeft in welke aandachtspunten er zijn voor het nieuwe pand of de nieuwe ruimte. Denk aan indeling van het pand, bouwmaterialen, klimaatinstallaties, duurzame energie, verlichting, vervoer, afvalinzameling. De scan kan het best uitgevoerd worden als de plannen in ontwikkeling zijn: er zijn schetsen, maar er kan nog veel aangepast worden.

 • We bekijken waar voor jouw bedrijf de grootste kansen liggen.
 • We doen concrete aanbevelingen.
 • We wijzen je op beschikbare subsidies.

Verhuiscoach

Stimular kan ook op basis van jouw vragen ondersteuning bieden. Voorbeelden van ondersteuning zijn:

 • meedenken over jouw duurzaamheidsambitie: wil je een energieneutraal pand, vooral toekomstbestendige huisvesting of biobased bouwmaterialen toepassen;
 • keuzes afwegen met een duurzaamheidsbril;
 • bestekken beoordelen op duurzaamheid;
 • offertes beoordelen;
 • plan van aanpak opstellen voor het betrekken van het nieuwe pand;
 • voorlichting geven aan de medewerkers van het bedrijf;
 • bewaken van de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld over bepaalde milieumaatregelen).

Voordelen van duurzame bedrijfshuisvesting

De voordelen van een goed doordachte verhuizing, nieuwbouw of uitbreiding zijn:

 • bedrijfshuisvesting met nieuwe ideeën en slimme oplossingen;
 • lagere huisvestingskosten (o.a. energie-, water- en afvalkosten) door te kijken naar Total Cost of Ownership (TCO) in plaats van alleen investeringskosten;
 • een toekomstbestendig klimaatneutraal bedrijfsgebouw;
 • een pand met een innovatieve, duurzame uitstraling;
 • bedrijfshuisvesting waar je nog heel lang plezier van heeft.

Geïnteresseerd in duurzame bedrijfshuisvesting?

Heb je interesse in de verhuisscan of de verhuiscoach, mail Marjon Olijdam, adviseur bij Stichting Stimular, of bel 010 – 238 28 23.