Dit is een instrument van Stimular

Ondersteuning bij duurzame bedrijfshuisvesting

Wilt u ondersteuning op maat, neem dan contact op met Stimular voor een verhuisscan of de verhuiscoach.

Voor wie is een verhuisscan of de verhuiscoach interessant?

Voor wie is een verhuisscan of de verhuiscoach interessant?

Heeft uw bedrijf plannen voor verhuizing, nieuwbouw of uitbreiding? Dat is kans om duurzamer en efficiënter te gaan ondernemen. U investeert toch in een gebouw en eventueel in bedrijfsmiddelen. Waarom dan niet meteen op een duurzame wijze? Zo slaat u twee vliegen in één klap: én een goede milieu-investering én economisch voordeel omdat u op uw exploitatiekosten bespaart.

Wat zijn de voordelen voor u?

De voordelen van een goed doordachte verhuizing, nieuwbouw of uitbreiding zijn:

 • bedrijfshuisvesting met nieuwe ideeën en slimme oplossingen;
 • lagere huisvestingskosten (o.a. energie-, water- en afvalkosten);
 • een toekomstbestendig bedrijfsgebouw;
 • een pand met een innovatieve, duurzame uitstraling.

Wat kan Stimular voor u doen?

Stimular maakt de kansen die u heeft bij een verhuizing, nieuwbouw of uitbreiding zichtbaar. Daarvoor heeft Stimular twee producten:

 • Verhuisscan
 • Verhuiscoach

Verhuisscan

De Verhuisscan is een korte doorlichting die uw bedrijf snel inzicht geeft in welke aandachtspunten er zijn er voor het nieuwe pand of de nieuwe ruimte. Hierbij kunt u denken aan locatiekeuze, indeling van het pand, bouwmaterialen, klimaatinstallaties, duurzame energie, verlichting. We bekijken waar voor uw bedrijf de grootste kansen liggen.

We doen concrete aanbevelingen voor uw situatie en wijzen u op beschikbare subsidies. Het is wenselijk om de scan in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren, zodat er geen besluiten genomen worden waarvan u achteraf denkt: “dat had ik beter anders kunnen doen”.

Verhuiscoach

Nadat een verhuisscan is uitgevoerd kan Stimular u ondersteunen bij de acties die hieruit voortgekomen. Voorbeelden van ondersteuning zijn:

 • meedenken in alle fasen van het verhuisproces;
 • duurzaamheidsinformatie geven;
 • keuzes afwegen met een duurzaamheidsbril;
 • bestekken beoordelen op duurzaamheid;
 • offertes vergelijken;
 • uitzoeken van bepaalde milieuaspecten van bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen;
 • plan van aanpak opstellen voor het betrekken van het nieuwe pand;
 • voorlichting geven aan de medewerkers van het bedrijf;
 • bewaking van de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld over bepaalde milieumaatregelen).

Meer informatie?

Heeft u vragen of heeft u interesse in de verhuisscan of de verhuiscoach, mail Marjon Olijdam, adviseur bij Stichting Stimular, of bel 010 – 238 28 23.