Dit is een instrument van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans

Fit & Fysio Dirksland en Casa Ratsma: energieneutraal en betaalbaar

Fit & Fysio Dirksland en Casa Ratsma zijn in december 2011 verhuisd naar een nieuw bedrijfsgebouw. In eerste instantie heeft architect Krijn Ratsma dat gebouw ontworpen voor Fit & Fysio Dirksland, het bedrijf van zijn vrouw. Er bleek ook plaats voor zijn architectenbureau. Op papier zijn Fit & Fysio Dirksland en Casa Ratsma min of meer energieneutraal. Volgend jaar zal uit de energierekening blijken hoe dat uitpakt.

Fit & Fysio Dirksland, Wim van Vossen Fotografie

Ambitie: medewerkers en cliënten centraal, betaalbaar en energiezuinig

Uitgangspunt voor Fit & Fysio Dirksland was dat medewerkers en cliënten centraal zouden staan. Daarbij gaat het om privacy (geluiddichtheid tussen de ruimten, maar ook geen ventilatieroosters in de gevels), een comfortabel binnenklimaat (geen airco boven de massagebank, een koele fitnesszaal, een pollenfilter tegen hooikoorts), een optimistische uitstraling, aandacht voor hygiëne en mooie ruimtes met prettig licht. Dit zijn uitgangspunten die grotendeels ook voor het architectenbureau relevant zijn.

Daarnaast wilden ze een betaalbaar gebouw dat gezien de achtergrond van Krijn Ratsma als duurzaam bouwen-architect vanzelfsprekend energiezuinig moest zijn. Tot slot wilde Krijn Ratsma graag laten zien dat wat in 2020 verplicht wordt (energieneutrale nieuwbouw) nu al prima haalbaar is. Voor zijn vrouw was het belangrijk dat hij voor de installatie bewezen technieken zou toepassen; wat haar betreft geen experimenten!

Energieneutraal?

Allereerst hebben Fit & Fysio en Casa Ratsma gezorgd dat ze zo min mogelijk energie nodig hebben. Het gebouw is prima geïsoleerd. Ze gebruiken zoveel mogelijk daglicht: de ruimtes aan de buitengevel hebben veel ramen en er zijn zeven daglichtkoepeltjes om de interne ruimten te verlichten. De energiezuinige TL- en PL-verlichting is geregeld met licht- en aanwezigheidssensoren. De buitenverlichting is LED. In utiliteitsgebouwen is ook koeling een belangrijke energieverbruiker. Koeling wordt beperkt door een zwaar (groen)dak en het verminderen van zoninval. Ook de balansventilatie met warmteterugwinning voorkomt energieverlies.

De energie die nog nodig is, wordt op het terrein opgewekt. Warmte en koude komt uit twaalf bronnen van 100 meter diep en wordt met een warmtepomp op de juiste temperatuur gebracht. Heatpipes en een warmtepomp verwarmen het tapwater. Op het dak liggen 300 m2 zonnecellen voor de elektriciteit. Een gasaansluiting is er niet.

Op papier zijn Fit & Fysio Dirksland en Casa Ratsma min of meer energieneutraal. Volgend jaar zal uit de energierekening blijken hoe dat uitpakt. De eerste winter is achter de rug en ook bij min 10 graden buiten was het geen probleem om het gebouw warm te houden.

Betaalbaar

Meerkosten bij de bouw vonden de opdrachtgevers acceptabel als deze zich in 20 jaar terugverdienden. De bruto ‘meerkosten’ bedroegen uiteindelijk zo’n € 110.000 excl. BTW voor een gebouw van 500 m2; € 60.000 voor de zonnecellen; € 50.000 voor de rest.

Een tegenvaller was dat ze een week te laat waren voor groenfinanciering. Die regeling gaf een rentevoordeel van circa 1% bij een lening, maar werd afgeschaft. Wel ontvingen ze beiden Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA). Omdat ze de investeringen spreidden over drie jaar hadden ze een extra aftrekpost van € 29.000. De warmtepompinstallatie en de zonnecellen kwamen in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek (EIA). Dat betekende een extra aftrekpost van € 51.000. Geluk was dat ze in 2010 onverwachts profiteerden van de crisisaftrek. Omdat het gebouw voldoet aan de eisen van een “zeer duurzaam utiliteitsgebouw” konden alle kosten (met uitzondering van de kosten die voor de EIA opgevoerd waren) extra worden afgetrokken via MIA. Dat betekende nog een aftrekpost van € 220.000. Al met een extra aftrek van € 310.000, wat een netto voordeel van € 130.000 is.

Een comfortabel binnenklimaat, 20 tot 30 jaar vrijwel gratis energie en een ‘waardevast’ gebouw kost dus in dit geval helemaal niets. En om het verhaal nog mooier te maken: komende 15 jaar krijgen ze ieder jaar € 1.200 subsidie op de opgewekte stroom.

Bronnen en aanvullende informatie: www.casaratsma.nl

Ook zo’n duurzame bedrijfshuisvesting? Ga aan de slag met de adviezen op deze website of vraag Stimular om duurzaam verhuisadvies.