Dit is een instrument van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans

Ambities formuleren

Ambities kiezen

Maak jouw ideeën concreter en geef een architect en installatieadviseur houvast bij het maken van een ontwerp.

Formuleer duurzaamheidsambities voor jou en jouw bedrijf relevante thema's.

Je kunt duurzaamheid op meerdere manieren invullen. Denk aan energieneutraal, cradle to cradle, circulair bouwen of gezond gebouw. Laat je inspireren en kies een invulling die bij jouw bedrijf past. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar de milieubelasting en milieukosten in de huidige bedrijfssituatie. Zorg dat je keuze aansluit bij het imago van jouw bedrijf en jouw drijfveren (calvinist, gadgetfreak, natuurmens). Dat maakt het veel eenvoudiger om je ambities te realiseren.

Formuleer prestatie-eisen in plaats van maatregelen.

Prestatie-eisen hebben – waar mogelijk – de voorkeur. Je schrijft dan niet de oplossing (warmtepomp, zonnecellen) maar het doel voor (laag energieverbruik, zelf duurzame energie opwekken). Dat geeft de architect en installateur de ruimte om slimme oplossingen aan te dragen.

Er zijn meerdere instrumenten waarmee prestaties van gebouwen gemeten kunnen worden, en die je kunt gebruiken om jouw prestatie-eisen te kwantificeren.

 • Met BREEAM-NL kun je vooral laten zien hoe goed jouw gebouw is. Het is een certificaat, waarmee je jouw gebouw internationaal kunt vergelijken met anderen. BREEAM scoort gebouwen met pass, good, very good, excellent of outstanding.
 • Wil je eenvoudige afspraken maken, dan ben je geholpen met GPR Gebouw. Dat is veel eenvoudiger en minder kostbaar. GPR Gebouw geeft gebouwen op vijf thema’s (energie, materialen, afval, water en gezondheid) een score van 1 tot 10.

Wees concreet. Noem maatregelen als prestatie-eisen niet mogelijk zijn.

Noem specifieke technieken/materialen als het niet mogelijk is om prestaties te formuleren.

Neem in ieder geval de erkende energiemaatregelen die de overheid voor jouw branche heeft geselecteerd.

Er zijn branchegerichte lijsten met maatregelen met een terugverdientijd < vijf jaar. Deze zijn gemaakt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken, maar de maatregelen zijn vaak ook toepasbaar voor kleinere bedrijven. De verhuisgerelateerde maatregelen zijn verwerkt in de adviezen van Kansen bij Verkassen.

De wetgever schrijft voor dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken, alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Ambitieus? Denk in concepten.

Een sterke focus op een thema maakt het eenvoudiger om helder te krijgen wat je belangrijk vindt. Voorbeelden zijn:

 • circulair gebouw
 • energieneutraal gebouw
 • zelfvoorzienend gebouw (autarkisch)
 • onderhoudsarm gebouw
 • flexibele en demontabele bouw
 • dier- en plantvriendelijk gebouw
 • gezond gebouw

Voorbeelden van ambities

Anderen dachten al over hun ambities na. Vind het wiel niet opnieuw uit. Bekijk de voorbeelden hieronder en inspiratie elders op deze website

Groot kantoor? Hanteer minimaal de eisen die de overheid stelt aan haar kantoren.

Dat betekent dat je – bij nieuwbouw en renovatie – eisen stelt aan de duurzaam bouwen score van het gebouw. Deze score wordt gemeten met BREEAM of GPR gebouw. Bij huur en aankoop maak je afspraken over het energielabel, over flexibele tussenwanden en over verlichting en de regeling daarvan. Bekijk alle eisen van de overheid.

Kantoor of grote winkel? Sluit aan bij de maatregelenlijst van de financiële regelingen.

De groene lening, de EIA, de VAMIL en MIA geven je financieel voordeel als je een bestaand gebouw zeer duurzaam renoveert of een zeer duurzaam nieuw gebouw bouwt. Overweeg of deze eisen voor jou haalbaar zijn. Kijk in het thema Financiering, subsidies en vergunningen.

Circulair gebouw.

De centrale gedachte van de circulaire economie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Producten moeten zodanig ontworpen worden dat alle grondstoffen ofwel volledig biologisch afbreekbaar zijn ofwel volledig herbruikbaar. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is en geen restproducten overblijven die alsnog gestort worden.

Energieneutraal gebouw.

De betekenis van het woord ‘energieneutraal’ lijkt voor de hand te liggen. Maar zo eenvoudig is het niet. Wil je een energieneutraal gebouw, definieer dan waarvoor je (netto) geen energie wilt gebruiken:

 • gebouwgebonden energiegebruik (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting);
 • ook gebruikersgebonden energiegebruik (kantoorapparatuur, productie);
 • ook energiegebruik voor productie en transport van bouwmaterialen (gedurende de levensduur van een gebouw is dit ongeveer 20% van bovenstaande energiegebruiken);
 • ook mobiliteit?

Denk ook na over de grens waarbinnen de opwekking van duurzame energie meetelt. Een zonnepaneel op het gebouw telt natuurlijk mee. Maar een windmolen naast een gebouw, een biowarmtekrachtcentrale verderop in de wijk, of een contract voor de levering van windstroom van de Noordzee?

Verwante ambities zijn Passief Bouwen en Warm bouwen.

Groen gebouw.

Door verstedelijking is er steeds minder ruimte beschikbaar voor dier- en plantensoorten. Met kleine aanpassingen aan en bij jouw pand kun je de natuur een handje helpen. Denk hierbij aan groene daken, groene gevels en nestkasten voor vogels of vleermuizen.

Vraag om een gebouw met een betere energieprestatie dan de norm.

Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). Gebruik de BENG-eisen als minimum en vraag jouw architect en installateur bij voorkeur een betere energieprestatie. Voor industriegebouwen geldt geen BENG-eis, wel voor het kantoren, winkels, horeca en enkele andere gebouwfuncties. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de laatste informatie over BENG.

Naast BENG voor nieuwbouw is het voor bestaande kantoren vanaf 2023 verplicht een energielabel C te hebben. Vanaf 2030 is dit een energielabel A. Kies daarom bij een verhuizing of verbouwing nu al voor een energielabel A.

Stel, bij een gebouw(deel) zonder BENG, extra eisen aan de isolatie, klimaatinstallaties en verlichting.

De BENG-eis is de minimum energieprestatie waaraan een nieuw of gerenoveerd gebouw(deel) moet voldoen. Voor industriegebouwen geldt geen BENG. Het bouwbesluit stelt voor verwarmde industriegebouwen wel eisen aan de isolatiewaarde (Rc gevels is minimaal 3,5 m²K/W, Rc dak minimaal 6,0 en HR++-glas is verplicht). Hier kun je hogere eisen stellen, met name voor het dak.