Dit is een instrument van Stimular

Watervoorziening en -afvoer

(Warm) waterverbruik beperken

Bespaar op (warm) tapwater met waterbesparende apparatuur, minder (warm) watertappunten en korte leidingen.

Beperk het aantal tappunten (voor warm water).

In veel bedrijven is maar weinig warm water nodig: in de keuken, bij schoonmaakwerkzaamheden en voor eventuele douches. Minder plekken voor (warm) tapwater scheelt aanleg-, en energiekosten.

Voorkom waterverspilling voor legionellabestrijding.

Wanneer er in uw bedrijf water wordt gesproeid of verneveld, moet u preventieve maatregelen nemen tegen legionella. Door een goed ontwerp van uw watersysteem vermindert u de kans op legionella en beperkt u tevens het water- en energieverbruik.

  • Alleen tappunten die regelmatig (wekelijks) gebruikt worden.
  • Geen ongebruikte delen en dode hoeken in het waterleidingnet.
  • Waterleidingen zo kort mogelijk.
  • Zorg dat de koud- en warmwaterleidingen niet opgewarmd worden tot temperaturen boven 25°C (zogenaamde hotspots) door deze niet in warme ruimten, dichtbij cv-leidingen of dichtbij warmwatercirculatieleiding te leggen, en de warme leidingen te isoleren.

Meer informatie over legionella en leiding- en proceswaterinstallaties: www.legionellavraagbaak.nl

Plaats waterbesparende douchekoppen en een thermostaatkraan.

Deze combinatie levert een comfortabele en goedkope douchebeurt op. Toepasbaar bij een warmwatersysteem met een lage tapdrempel zoals een boiler, combiketel, of badgeiser. Waterbesparende douchekop of doorstroombegrenzer

Kies voor waterbesparende toiletten.

Pas bestaande spoelbakken aan met waterbesparende keuzeknop of koop kleinere. Waterbesparende toiletreservoirs

Plaats een urinoir.

Een urinoir is zuiniger dan een toilet. Er bestaan zelfs waterloze urinoirs, geschikt voor drukbezochte toiletgroepen.

Beperk de hoeveelheid water uit de kraan.

Zorg ervoor dat de waterstroom uit de kraan afgestemd is op het gebruik. Bijvoorbeeld door een begrenzer in de leiding of in de kraan, een schuimstraalmondstuk klasse A of Z en/of een mengkraan die het waterverbruik reduceert. Elektronische kranen en zelfsluitende kranen zorgen dat het water niet onnodig loopt. Waterbesparende kranen

Energiezuinig warm water

Een warmwatervoorziening die het leiding- en stilstandsverlies beperkt, bespaart energie.

Zorg voor korte en dunne leidingen.

Dit is met name belangrijk voor warmwaterkranen in de keuken omdat deze vaak voor korte tijd worden gebruikt. Productie warm tapwater op afnamepunt

Isoleer warmwatercirculatieleidingen.

Isoleer vooral leidingen in onverwarmde ruimtes en leidingen die relatief veel gebruikt worden. Neem de cv-leidingen gelijk mee. Isoleer leidingen

Neem een zonneboiler.

Als u douches heeft die dagelijks gebruikt worden of als u voor andere activiteiten meer dan 100 m3 warm water per jaar gebruikt, is een zonnecollector met boiler. Zonneboiler

Kies een efficiënte warmwatervoorziening.

Bij lange leidingen kan het gunstig zijn de warmwatervoorziening los te koppelen van de cv-installatie.

Boilers verbruiken continu energie om de voorraad water warm te houden. Installeer een tijdschakelaar als de boiler weinig gebruikt wordt. Een elektrische geiser verbruikt alleen energie als er getapt wordt. Uw waterverbruikspatroon en de leidinglengtes bepalen de beste oplossing.

Bij mechanische afvoer van ventilatie is een luchtwarmtepompboiler interessant. En als u restwarmte heeft (bijv. van een koeling) een persgasboiler.

Installeer een tijdschakelaar op elektrische boilers.

Boilers verbruiken continu energie om de voorraad water warm te houden. Een tijdschakelaar die de boiler buiten werktijd uitschakelt, verdient zich binnen twee jaar terug. Tijdschakelklok voor boiler voor warm tapwater

Regenwater nuttig gebruiken en afvoeren

Verminder de afvoer van regenwater naar het riool om wateroverlast bij heftige regen te voorkomen en het riool niet onnodig te belasten. Ga na waarvoor u regen water nuttig kunt gebruiken.

Gebruik regenwater.

Voor het sproeien van de tuin of het wassen van ramen of auto’s is regenwater zeer geschikt omdat er heel weinig kalk in zit. Voor beperkte hoeveelheden volstaat een regenton met aftapkraan aangesloten op de regenpijp. Voor grote hoeveelheden zijn speciale installaties nodig. Regenwater i.p.v. leidingwater in wasstraat

Regenwater kan ook gebruikt worden voor het doorspoelen van toiletten. Andere toepassingen binnen een gebouw zijn niet toegestaan. Het is daarbij verplicht om periodiek monsters te nemen en deze bij te houden in een logboek. Regenwater in plaats van leidingwater

Leg groen op het dak (vetplanten of een complete daktuin).

Een groendak buffert de regenwaterafvoer en de daktemperatuur. Daarnaast filtert een groendak stof uit de lucht en vinden de meeste mensen het mooier dan een kaal dak. Groen dak

Gebruik voor parkeerplekken waterdoorlatende verharding indien mogelijk.

Er zijn meerdere vormen van halfverharding, zoals straatstenen met openingen. Deze kunt u niet toepassen als er risico is op bodemverontreiniging door de activiteiten op de verharding.

Koppel de hemelwaterafvoer (regenpijp) af van het riool.

Loos het regenwater op het oppervlaktewater of vang het op in bufferkratten of grindkoffers die het water geleidelijk infiltreren in de bodem rond uw bedrijf.