Dit is een instrument van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans

Watervoorziening en -afvoer

(Warm) waterverbruik beperken

Bespaar op (warm) tapwater met waterbesparende apparatuur, minder (warm) watertappunten en korte leidingen.

Beperk het aantal tappunten (voor warm water).

In veel bedrijven is maar weinig warm water nodig: in de keuken, bij schoonmaakwerkzaamheden en soms voor een douche. Minder plekken voor (warm) tapwater scheelt aanleg-, en energiekosten. Steeds meer organisaties verwijderen warm tapwater kranen bij toiletten.

Een extra koud watertappunt om fleswater te voorkomen is wél een goed idee. Koel water uit kraan i.p.v. uit flessen

Voorkom waterverspilling voor legionellabestrijding.

Wanneer er in jouw bedrijf water wordt gesproeid of verneveld, moet je preventieve maatregelen nemen tegen legionella. Door een goed ontwerp van jouw watersysteem verminder je de kans op legionella en beperk je tevens het water- en energieverbruik.

  • Alleen tappunten die regelmatig (wekelijks) gebruikt worden.
  • Geen ongebruikte delen en dode hoeken in het waterleidingnet.
  • Waterleidingen zo kort mogelijk.
  • Zorg dat de koud- en warmwaterleidingen niet opgewarmd worden tot temperaturen boven 25°C (zogenaamde hotspots) door deze niet in warme ruimten, dichtbij cv-leidingen of dichtbij warmwatercirculatieleiding te leggen, en de warme leidingen te isoleren.

Meer informatie over legionella en leiding- en proceswaterinstallaties: www.legionellavraagbaak.nl

Plaats waterbesparende douchekoppen en een thermostaatkraan.

Deze combinatie levert een comfortabele en goedkope douchebeurt op. Toepasbaar bij een warmwatersysteem met een lage tapdrempel zoals een boiler, combiketel, of badgeiser. Waterbesparende douchekop of doorstroombegrenzer

Gebruik in sportgebouwen, zwembaden en campings aanvullend drukknoppen of tijdknoppen. Douchekraan met drukknop

Kies voor waterbesparende toiletten.

Pas bestaande spoelbakken aan met waterbesparende keuzeknop of koop kleinere. Waterbesparende toiletreservoirs

Plaats een urinoir.

Een urinoir is zuiniger dan een toilet. Er bestaan zelfs waterloze urinoirs, geschikt voor drukbezochte toiletgroepen.

Beperk de hoeveelheid water uit de kraan.

Zorg ervoor dat de waterstroom uit de kraan afgestemd is op het gebruik. Bijvoorbeeld door een begrenzer in de leiding of in de kraan, een schuimstraalmondstuk klasse A of Z en/of een mengkraan die het waterverbruik reduceert. Elektronische kranen en zelfsluitende kranen zorgen dat het water niet onnodig loopt. Waterbesparende kranen

Energiezuinig warm water

Een warmwatervoorziening die het leiding- en stilstandsverlies beperkt, bespaart energie.

Zorg voor korte en dunne leidingen.

Dit is met name belangrijk voor warmwaterkranen in de keuken omdat deze vaak voor korte tijd worden gebruikt. Productie warm tapwater op afnamepunt

Isoleer warmwatercirculatieleidingen.

Isoleer vooral leidingen in onverwarmde ruimtes en leidingen die relatief veel gebruikt worden. Neem de cv-leidingen gelijk mee. Isoleer leidingen

Neem een zonneboiler.

Als je douches hebt die dagelijks gebruikt worden of als je voor andere activiteiten meer dan 100 m3 warm water per jaar gebruikt, is een zonnecollector met boiler. Zonneboiler

En specifiek voor buitenzwembaden: Verwarm douchewater voor met zonnewarmte

Installeer een tijdschakelaar op elektrische boilers.

Boilers verbruiken continu energie om de voorraad water warm te houden. Een tijdschakelaar die de boiler buiten werktijd uitschakelt, verdient zich binnen twee jaar terug. Tijdschakelklok voor boiler voor warm tapwater

Regenwater nuttig gebruiken en afvoeren

Verminder de afvoer van regenwater naar het riool om wateroverlast bij heftige regen te voorkomen en het riool niet onnodig te belasten. Ga na waarvoor je regenwater nuttig kunt gebruiken.

Gebruik regenwater.

Voor het sproeien van de tuin of het wassen van ramen of auto’s is regenwater zeer geschikt omdat er heel weinig kalk in zit. Voor beperkte hoeveelheden volstaat een regenton met aftapkraan aangesloten op de regenpijp. Voor grote hoeveelheden zijn speciale installaties nodig. Regenwater i.p.v. leidingwater in wasstraat

Regenwater kan ook gebruikt worden voor het doorspoelen van toiletten. Andere toepassingen binnen een gebouw zijn niet toegestaan. Het is daarbij verplicht om periodiek monsters te nemen en deze bij te houden in een logboek. Regenwater in plaats van leidingwater

Leg groen op het dak (vetplanten of een complete daktuin).

Een groendak buffert de regenwaterafvoer en de daktemperatuur. Daarnaast filtert een groendak stof uit de lucht en vinden de meeste mensen het mooier dan een kaal dak. Groen dak

Gebruik voor parkeerplekken waterdoorlatende verharding indien mogelijk.

Er zijn meerdere vormen van halfverharding, zoals straatstenen met openingen. Deze kun je niet toepassen als er risico is op bodemverontreiniging door de activiteiten op de verharding.

Koppel de hemelwaterafvoer (regenpijp) af van het riool.

Loos het regenwater op het oppervlaktewater of vang het op in bufferkratten of grindkoffers die het water geleidelijk infiltreren in de bodem rond jouw bedrijf.

Vuil water nuttig gebruiken

Het is niet altijd nodig vuil water op het riool te lozen. Soms is het zinvol de warmte uit het vuil water te halen.

Gebruik een helofytenfilter voor eigen afvalwaterzuivering

Een helofytenfilter kan gebruikt worden om afvalwater uit bijvoorbeeld de (glas) tuinbouw, van een huishouden of restaurant te zuiveren om het daarna op het oppervlaktewater te mogen lozen. Helofytenfilter voor eigen afvalwaterzuivering

Win warmte terug uit douchewater

De douchewaterwarmtewisselaar (douche-wtw) wint warmte terug uit het douchewater dat anders direct in het riool terecht zou komen. Win warmte terug uit douchewater (douche-wtw)