Dit is een instrument van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans

Verkennen / plannen maken

Aanpassen bedrijfsvoering en huidig gebouw

Een verhuizing of verbouwing is hét moment om veranderingen door te voeren. Dus zorg dat je weet welke verbeteringen en innovaties er in jouw huidige bedrijfsvoering mogelijk zijn. Met een grondige herinrichting kun je mogelijk zelfs op de huidige locatie blijven.

Bespaar ruimte door wijzigingen in jouw bedrijfsvoering.

Ruimte besparen kan bijvoorbeeld door een andere manier van opslag, activiteiten uit te besteden, flexwerkplekken te gebruiken of in ploegen te werken. Kijk ook bij het thema Indeling pand voor tips om ruimte te besparen.

Onderzoek of je met minder parkeerplaatsen toe kunt.

Mogelijk kun je op jouw huidige locatie blijven door op de parkeerplaats uit te bouwen. Of kun je in de toekomst met minder parkeerplekken toe (parkeren kost veel ruimte en daarmee geld). Realiseer dit door bijvoorbeeld:

 • ander vervoer aan te bieden en te stimuleren, bijvoorbeeld (elektrische) fiets of vanpoolen;
 • thuis werken mogelijk te maken;
 • in ploegen te werken.
  Parkeerbeleid

Ga bij ruimtetekort de hoogte in.

Bouw een verdieping op het gebouw of maak een extra verdieping in (een deel van) een hal. Hiermee heb je minder schaarse en dus kostbare bouwgrond nodig. Ook bespaar je zo op de stookkosten, omdat je het buitenoppervlak van het pand niet of weinig vergroot.

Onderzoek je bedrijfsvoering op kansen om jouw milieubelasting en milieukosten te verlagen.

Licht je huidige bedrijf door op energie- en waterverbruik, afvalproductie, grondstofverbruik en personen- en goederentransport. Zo kom je erachter waar je kunt besparen. Deze kennis vertaal je naar de nieuwe huisvesting. Een milieuadviseur kan je in 1 à 2 dagen veel kennis aanleveren.

Kies voor renoveren in plaats van verhuizen.

Overweeg altijd verbouwen/renoveren in plaats van verhuizen als de huidige locatie goed bevalt. Voordelen zijn: minder materiaalverbruik, vaak een kortere doorlooptijd, geen verhuiskosten, een bijdrage aan de maatschappij door het opknappen van een pand en meestal ben je ook goedkoper uit. Nadelen zijn: beperktere mogelijkheden voor een nieuwe indeling en bedrijfsvoering, en overlast tijdens de verbouwing.

Inspiratie

Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Bekijk voorbeelden van duurzame gebouwen en/of technieken.

Ga op bezoek bij collega-bedrijven.

Kijk wat daar voor slimme oplossingen zijn bedacht. Vraag jouw brancheorganisatie naar bedrijven waar interessante oplossingen zijn toegepast.

Bezoek informatiecentra en beurzen voor duurzame bouw- en installatietechniek.

Bijvoorbeeld:

Duurzame ontwerpers en uitvoerders

Zoek partners die kennis en referenties hebben op dit terrein. Dan is het eenvoudiger jouw duurzaamheidswensen te realiseren.

Vraag je ontwerpers en uitvoerders om duurzaamheid.

Als je niet vraagt om duurzaamheid (laag energieverbruik, flexibiliteit, hernieuwbare materialen, duurzame energie opwekking etc.) wordt dat zelden spontaan aangeboden.

Zoek een architect die ervaring heeft met duurzaam (ver)bouwen en energiebesparing.

Informeer naar de ervaring met instrumenten om de duurzaamheid van een gebouw te scoren (voorbeelden zijn GPR gebouw, GreenCalc of BREEAM-NL).
Leden van de VIBA, vereniging voor mens- en milieubewust bouwen, besteden altijd aandacht aan duurzaam (ver)bouwen. Ook op Startpagina Duurzaam Bouwen en Alles duurzaam vind je architecten die ervaring hebben met duurzaamheid.

Zoek een bouwbedrijf dat ervaring heeft met duurzaam (ver)bouwen.

Informeer naar de ervaring van een bouwbedrijf met duurzaam (ver)bouwen. Leden van de VIBA , vereniging voor mens- en milieubewust bouwen, besteden altijd aandacht aan duurzaam (ver)bouwen. Ook op Startpagina Duurzaam Bouwen en Alles duurzaam vind je bouwbedrijven die ervaring hebben met duurzaamheid.

Zoek een installatieadviseur en/of installateur die ervaring heeft met energiebesparing.

Informeer naar de ervaring van een installateur met gebouwen met een betere energieprestatie dan wettelijk verplicht. Installatieadviseurs en installateurs vind je via Uneto-VNI.
Wil je graag één aanspreekpunt voor alle installaties? Kies een groot bureau dat alle specialisaties in huis heeft of kijk op E.nu voor samenwerkingsverbanden van installateurs, bouwbedrijven, glaszetters en isolatiebedrijven.

Vraag ontwerpers en uitvoerders naar (hun) duurzaamheid.

Duurzame ontwerpers en uitvoerders hebben duurzaamheid hoog in het vaandel, zowel in hun projecten als in de eigen bedrijfsvoering. Vraag daarom voordat je met een architect, installateur, of aannemer in zee gaat naar zijn duurzaamheidsbeleid. Denk hierbij aan:

 • Monitoring en registratie van energieverbruik en milieubelasting door de eigen organisatie.
 • Certificeringen, zoals ISO 14.001, MVO-prestatieladder, CO2-Prestatieladder of Milieubarometer Certificaat.
 • Gedragscode Bewuste Bouwer. Dit is een gedragscode voor bouwplaatsen met als doel dat de bouwer zich gedraagt als een goede buur.
 • Schoon en zuinig vervoer.
 • Energiezuinig bedrijfsruimte.
 • Integratie van mensen met een mentale of fysieke beperking in het reguliere werkproces.
 • Maatregelen om medewerkers gezond te houden (tiltrainingen, fitnessprogramma’s).

Kijk hiervoor ook op hun websites.

Betrek de installateur en/of installatieadviseur vanaf het begin van het ontwerpproces.

De architect en installatieadviseurs zijn in eerste instantie het meest belangrijk voor de duurzaamheid van jouw pand. Maar, de installateur is zelden vroeg in het proces betrokken. Door gebouwinstallaties al in het eerste ontwerp op te nemen is het vaak mogelijk om installaties en gebouw beter op elkaar af te stemmen en daardoor goedkoper uit te voeren.

Overweeg uitvoerende partijen vanaf het begin bij het ontwerpproces te betrekken.

In een bouwteam werken vanaf het begin niet alleen ontwerpers samen, maar ook het bouwbedrijf, de installateur en bijvoorbeeld de beheerder. Ook jij als opdrachtgever participeert. De samenwerking zorgt voor meer duurzame oplossingen en betere budgetbeheersing. Nadelen zijn dat de kosten voor adviseurs die het proces begeleiden hoger zijn en dat het proces langer duurt.

Het bouwbedrijf en de installateur kunnen via het contract (een prestatiecontract) medeverantwoordelijk gemaakt worden voor energiebesparing en/of andere duurzaamheidsdoelen. De Menukaart Prestatiecontracten van Platform Duurzame Huisvesting biedt een raamwerk voor een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen.