Dit is een instrument van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans

Huurcontract

Energie- en servicekosten meenemen in de kostenbeoordeling

Energie- en servicekosten zijn een belangrijk deel van jouw huurlasten. Voor een eerlijke kostenvergelijking tussen panden moet je deze kosten meenemen. Ook als je een nieuw pand laat bouwen en onderhandelt over de toekomstige huurprijs.

Vraag om het energielabel (met maatwerkadvies) van een pand.

Het energielabel van het gebouw geeft je een indruk van het energieverbruik (label A = laag, label G = hoog energieverbruik). In een slecht geïsoleerd gebouw met een oude cv-ketel en verlichting ben je veel meer kwijt aan energiekosten dan in een goed onderhouden of nieuw pand. Vraag ook naar een bijbehorend maatwerkadvies (ook wel energieprestatieadvies, EPA). Hierin staat wat rendabele verbetermogelijkheden zijn wat betreft isolatie, klimaatinstallaties en verlichting.

Voor industriële gebouwen en onverwarmde loodsen kan geen energielabel of EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) bepaald worden. Je kunt zelf een grove inschatting maken van het energieprestatie en -label met behulp van de Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw.

Bereken de totale huurlasten.

Bereken de totale huurlasten en ga na welke kosten bij de huur zijn inbegrepen. Denk aan energie, water, afvalverwijdering, beveiliging, receptie, onderhoud, schoonmaken. Ook als je diensten zelf moet regelen is het goed om daarvan een kostenschatting te maken.

Ga na of je op jouw eigen energieverbruik en afvalproductie wordt afgerekend.

In veel verzamelpanden wordt de energierekening over alle huurders verdeeld op basis van het aantal m2. Dit is nadelig. Want als je wordt afgerekend op jouw echte energie-, afval- en waterverbruik:

 • Heb je controle over het verbruik en de kosten.
 • Betaal je niet voor verkwistende medehuurders.
 • Heb je misschien de vrijheid om jouw eigen (groene) energieleverancier te kiezen. De tarieven zijn vaak fors te verlagen als je goed onderhandelt of als je je aansluit bij inkooporganisaties.
  Jouw verhuurder kan (tussen)meters laten plaatsen.

Faciliteiten delen

Gedeelde faciliteiten kunnen je veel ruimte en kosten sparen.

Ga na welke faciliteiten je met medehuurders kunt delen.

Denk aan vergaderruimtes, fietsenstalling, receptie, beveiliging, schoonmaak, receptie en groenonderhoud. Faciliteiten delen werkt ruimte- en kostenbesparend: een vergaderruimte kost je al gauw € 5.000 aan investering en € 2.500 per jaar aan huur.

Milieuverbeteringen in huuronderhandelingen

Onderhandel met de verhuurder over een betere indeling, verlichting en verwarming, gescheiden afvalinzameling etc.

Groen huurcontract

In een traditioneel huurcontract neemt de eigenaar de kosten van de investering voor zijn rekening, terwijl de lagere energierekening terecht komt bij de huurder (zogenaamde split incentive). Hierdoor is de eigenaar minder snel geneigd verregaande maatregelen te nemen. Bij ‘green lease’ worden in het huurcontract afspraken gemaakt over het verduurzamen van het gehuurde pand, en hoe de split incentive wordt opgelost. Je kiest bijvoorbeeld voor een hogere huur en een lange huurtermijn; door het lagere energiegebruik verdien je de hoge huur terug. Of, je doet zelf een aantal investeringen, in ruil voor een lagere huurprijs.

De Green Lease Menukaart geeft een structuur voor afspraken tussen verhuurder en huurder over verduurzamingsmaatregelen.

Maak afspraken over uitvoering van het maatwerkadvies bij het energielabel.

In een maatwerkadvies dat bij een energielabel hoort (ook wel energieprestatieadvies, EPA), staat wat rendabele verbetermogelijkheden zijn wat betreft isolatie, klimaatinstallaties en verlichting. In andere gevallen moet je zelf nagaan welke energiebesparende maatregelen het meest interessant zijn. Maak afspraken met jouw verhuurder en neem hierin mee dat je in overleg maatregelen zelf uitvoert, zoals aanpassen verlichting en aanbrengen zonwering.

Complexe installatie? Vraag om een Installatie Performance Scan (IPS).

De IPS geeft inzicht in de verbetermogelijkheden voor klimaatinstallaties in utiliteitsgebouwen. De scan omvat alle onderdelen van de klimaatinstallatie: warmte- en koude-opwekkers, regelingen, distributiesysteem en afgiftesysteem. De focus ligt op maatregelen die met een geringe investering snel resultaat opleveren. Bijvoorbeeld: sluit het klokprogramma beter aan op de bedrijfstijden, plaats prestatiemeters voor de koelinstallatie of isoleer de appendages in het ketelhuis. Een facilitair beheerder, installateur of installatie-adviseur kan de scan voor je invullen. Maak afspraken met je verhuurder over het uitvoeren van de maatregelen.

Vraag om een gebouw met een betere energieprestatie dan de norm.

Vraag je architect en installateur om een gebouw met een lagere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan de norm. De EPC drukt uit hoe energiezuinig een gebouw is en geldt voor nieuwbouw en renovatie gerenoveerd van gebouw(deel).

Voor industriegebouwen geldt geen EPC, wel voor het kantoren, winkels, horeca en enkele andere gebouwfuncties. Lees meer over EPC

Maak afspraken over isolatie van het pand.

Dakisolatie en isolatie van borstwering (achter radiatoren) zijn vaak het meest rendabel. HR++ glas levert behalve energiebesparing ook veel comfortwinst op doordat je minder last hebt van tocht en geluid. Denk bij isolatie ook aan:

 • vlieringisolatie
 • (spouw-)muren
 • bedrijfsdeuren
 • kruipruimte en beganegrondvloer
 • kierdichting / luchtdichtheid
 • lichtstraten en lichtkoepels
 • automatische sluiting van transportdeuren

Maak afspraken over energiezuinige verlichting en schakelingen.

Bekijk de adviezen en kansen in het thema Verlichting.

Maak afspraken over klimaatinstallaties, (warm) watervoorziening en waterafvoer.

Denk aan een HR-ketel, zonneboiler, buitenzonwering, thermostaatregeling, waterzijdig inregelen of gasgestookte infrarood verwarming in de productiehal. Bekijk de adviezen en kansen in de thema’s Klimaatinstallaties en Watervoorziening en -afvoer.

Maak afspraken over stoffering, bijvoorbeeld linoleum in plaats van tapijt.

Bekijk de adviezen en kansen in het thema Stoffering en meubilair.

Maak afspraken over individuele bemetering (energie, water) van jouw deel van het gebouw.

Als je wordt afgerekend op jouw eigen verbruik, betaal je niet mee aan het verbruik van jouw buren. De opbrengsten van besparingen ontvang je zelf.
Tussenmeters voor onderhuurders, gebouwdelen of specifieke apparatuur

Spreek met de verhuurder af dat het onderhoud prestatiegericht wordt uitgevoerd.

Installatiebedrijven leveren meestal diensten op basis van inspanningscontracten. Dit leidt niet altijd tot het meest efficiënte resultaat: hogere energielasten en een minder goed binnenklimaat zijn het gevolg.
Bij het onderhoud volgens een prestatiecontract wordt afgesproken aan welke eisen het object moet voldoen (zoals energiekosten of klimaatklachten). De Menukaart Prestatiecontracten van Platform Duurzame Huisvesting biedt jou en jouw verhuurder een raamwerk voor een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen.