Dit is een instrument van Stimular

Verhuizen en een nieuw begin

Minder spullen verhuizen

Ruim voor de verhuizing ongebruikte spullen op en verklein de voorraden. Zo hoeft u minder te verhuizen.

Schoon algemene en persoonlijke archieven op voor de verhuizing.

Zorg dat zo min mogelijk overbodig archief meeverhuist. Dat scheelt verhuiskosten en eventueel de aanschaf van meubilair om het op te bergen. De ervaring leert dat als mensen flink moeten opruimen, ze gemiddeld de helft weggooien.

Maak opschonen van het archief makkelijk door bewaartermijnen vast te stellen.

Voorzie archiefmateriaal bij het archiveren van een datum of voorwaarde die aangeeft wanneer het weggegooid kan worden. Zo is het veel eenvoudiger om het archief op te schonen. Eén centraal archief kan de kastruimte beperken.

Verminder voorraden voor de verhuizing.

Verkleinen van de voorraden grond- en hulpstoffen maakt een verhuizing goedkoper en makkelijker.

Zoek een goede bestemming voor spullen die niet meeverhuizen.

Denk aan:

 • Opkopers
 • Familie, klanten, kennissen
 • Scholen, buurthuizen of vergelijkbare instellingen
 • Kringloopbedrijven en tweedehandsspeciaalzaken
 • Internetwebsites zoals gratis op te halen of marktplaats

Duurzaam verhuizen

Door een verhuizer te nemen die duurzaam onderneemt en die met weinig vervoerskilometers uw spullen kan verhuizen, kunt u ook hier milieuwinst boeken.

Zoek een verhuizer in de buurt.

Meestal is het transport de belangrijkste milieubelasting van een verhuizing. Hoe minder kilometers de vrachtwagens rijden, hoe kleiner de milieubelasting van uw verhuizing.

Kies voor klimaatneutraal verhuizen.

Verhuizers kunnen uw verhuizing klimaatneutraal uitvoeren. Dat betekent dat ze de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door uw verhuizingen hun algemene bedrijfsactiviteiten beperken en wat er over blijft compenseren. Beperken kan onder andere door zuinige vrachtwagens en een goed geïsoleerde opslag. Vraag het bedrijf hoe ze de CO2-uitstoot van hun activiteiten reduceren. Klimaatcompensatie

Vraag verhuizers naar (hun) duurzaamheid.

Verhuizers kunnen op meerdere manieren duurzamer werken. Door hen ernaar te vragen stimuleert u duurzaamheid, kunt u het meewegen in uw keuze voor een verhuizer of specifieke duurzaamheidsafspraken maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • schone vrachtwagens (met roetfilter of Euro V-motor of op aardgas)
 • chauffeurs met een rijopleiding gericht op het Nieuwe Rijden (gericht op brandstofbesparing)
 • gebruik elektrische verhuislift (i.p.v. lift op dieselaggregaat)
 • bedrijfskleding die voldoet aan de Fair Wear Foundation
 • maatregelen om medewerkers gezond te houden (tiltrainingen, fitnessprogramma’s, fiets van de zaak)
 • hergebruik van alle verhuismaterialen (dozen, kisten, dekens, folie en plastic zakken)
 • integratie van mensen met een mentale of fysieke beperking in het reguliere werkproces
 • energiezuinig bedrijfsruimte (opslagruimte en kantoor) van de verhuizer

Op de website van professionele project verhuizers vindt u voorbeelden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door verhuisbedrijven.

Efficiënt adres wijzigen

Voorkom dat u materialen met uw oude adresgegevens moet weggooien.

Maak huisstijldrukwerk en folders verhuisbestendig.

Na een verhuizing wordt drukwerk met uw oude adres onbruikbaar. Dit is op te lossen door uw adres te printen op briefpapier. Voor enveloppen is er de keus om:

 • (tijdelijk) geen adres te vermelden;
 • de bestelhoeveelheid aan te passen aan de tijd die nog rest tot de verhuizing;
 • de oude enveloppen te gebruiken met stickers of een stempel met het nieuwe adres.

Combineer uw adreswijziging met een andere mailing en/of verstuur deze digitaal.

Een gecombineerde mailing of een e-mailing (naar een deel van uw contacten) bespaart materiaal en verzendkosten.

Werknemersvervoer

Inventariseer bij uw werknemers hoe ze naar het werk willen komen. Mogelijk heeft een deel van uw medewerkers voorkeur voor OV of wilt u ze die mogelijkheid bieden.

Regel aanvullend vervoer voor medewerkers die afhankelijk zijn van het Openbaar Vervoer.

Als uw nieuwe locatie slecht bereikbaar is per OV kunt u bij de busonderneming, de gemeente of een vervoerscoördinatiecentrum de vraag neerleggen of er mogelijkheden zijn om dat te verbeteren. Soms is bedrijfsvervoer aan het begin en eind van de dag een betere oplossing. Vanpoolen

Stimuleer duurzame vervoerskeuzes van uw medewerkers met passende regelingen.

Het mobiliteitsgedrag van medewerkers is te beïnvloeden door regelingen zoals een vierdaagse werkweek, een fiets van de zaak, een mobiliteitsbudget waarmee mensen zelf hun vervoerswijze kunnen kiezen, het maximeren van de reiskostenvergoeding of een verhuiskostenvergoeding. Een verhuizing is een goed moment om de mogelijkheden ludiek te introduceren via een campagne.

Nieuwe start in het nieuwe gebouw(-deel)

Instrueer uw medewerkers bij de start over het nieuwe gebouw en nieuwe gewoontes.

Zorg voor heldere instructies over het nieuwe gebouw(-deel) en nieuwe apparatuur.

Zorg dat medewerkers weten hoe alles op de nieuwe werkplek werkt. Hang op logische plekken gebruiksaanwijzingen op over de klimaatregeling, verwarming, kopieerapparaten en printers en over een goede afvalscheiding.

Introduceer duurzame gewoontes.

De verhuizing is een mooi moment om nieuwe gewoontes aan te leren. Denk bijvoorbeeld aan de scheiding van extra afvalstromen, verlichting uit doen, met de fiets komen, inkoop en gebruik van duurzame kantoorartikelen (navulbaar, tweezijdig beschrijfbaar) en dergelijke. Afspraken over uitdoen van verlichting

Maak een routebeschrijving voor mensen die met OV of fiets komen.

Vermeld voor het Openbaar Vervoer de naam en loopafstand van de dichtstbijzijnde halte. Zie www.9292ov.nl. Mogelijk is uw bedrijf ook per OV-fiets bereikbaar. Kijk hiervoor op www.ovfiets.nl. Informeer bezoekers over openbaar vervoer

Inregelen en monitoren

Zorg dat installaties in de beginfase goed ingeregeld worden. Monitoring van uw energieverbruik kan hierbij helpen.

Start milieuregistratie.

Registreer in het nieuwe gebouw uw energie- en waterverbruik, afvalstromen en zakelijk vervoer. Bijvoorbeeld met de Milieubarometer. Zo kunt u nagaan of er verdere besparingen mogelijk zijn op uw energieverbruik en afvalproductie. Registreer jouw milieugegevens met de Milieubarometer

Neem het eerste jaar maandelijks de meterstanden (gas, elektriciteit, water) op.

Hiermee kunt u nagaan of de nieuwe apparatuur goed is afgesteld. Registreer en analyseer je energieverbruik (energiebeheersysteem, EBS)

Laat uw installaties inregelen door uw installateur.

Een goede inregeling van uw installaties verhoogt het comfort en verlaagt de energiekosten. Slechts 10% van de installaties is naar schatting bij oplevering goed ingeregeld en slechts 10% daarvan functioneert zoals bedoeld.

Vraag om een gebouwdossier met 'gebruiksaanwijzingen' van het gebouw en de installaties.

Denk aan plattegronden, technische tekeningen, informatie over de werking van apparatuur en het instellen van tijdklokken, thermostaten en ander onderhoud. Gebruik deze informatie om een planning en instructie te maken voor terugkerend onderhoud.

Monitor gebruik WKO.

Bij warmtekoudeopslag moeten doorlopend diverse metingen worden verricht en gerapporteerd aan de provincie.

Zorg voor een energielabel, en hang dit op in een publiek gebouw

Het energielabel ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht. Na oplevering laat u een energielabel maken.

Publieke overheidsgebouwen vanaf 500 m2 moeten het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek bevestigen. Andere publieke gebouwen (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels) vanaf 500 m2 moeten dat ook als ze een energielabel hebben.