Dit is een instrument van Stimular

Locatiekeuze

Bestaand of nieuw gebouw?

De grootste milieuwinst bereikt u door niet te bouwen; hiermee verbruikt u geen extra ruimte en grondstoffen.

Kies voor renoveren in plaats van verhuizen.

Overweeg altijd verbouwen/renoveren in plaats van verhuizen als de huidige locatie goed bevalt. Voordelen zijn: minder materiaalverbruik, vaak een kortere doorlooptijd, geen verhuiskosten, een bijdrage aan de maatschappij door het opknappen van een pand en meestal bent u ook goedkoper uit. Nadelen zijn: beperktere mogelijkheden voor een nieuwe indeling en bedrijfsvoering, en overlast tijdens de verbouwing.

Kies voor een bestaand pand.

De grootste milieuwinst bereikt u door niet te bouwen. Vind u geen pand dat direct geschikt is? Zelfs het huidige pand strippen en verbeteren van de schil (met kleinere ramen of goed geïsoleerd glas) is vanuit energetisch oogpunt gunstiger dan (sloop en) nieuwbouw.
Overweeg vestiging in een monument. U draagt bij aan het behoud van ons cultureel erfgoed en uw bedrijf krijgt een pand met karakter. Let wel op de stookkosten! Maatregelen ter verduurzaming van een monument zijn lastiger door de beschermde status, doch zeker niet onmogelijk. Zonnepanelen zijn vaak niet mogelijk, maar isolatie wel. In plaats van dubbel glas, kunnen er luiken gebruikt worden en/of dikke gordijnen die samen vaak beter isoleren dan dubbel glas. Ook kunnen in onbruik geraakte schoorsteenkanalen afgedicht worden, hieruit ontsnapt al snel 10% van de opgewekte warmte.

Kies voor een nieuw pand op de plek van een slooppand.

Mogelijk kunt u herbouwen op uw eigen locatie of ergens waar eerst een ander pand stond. Er zijn regelmatig projecten die herstructurering of revitalisering op een bestaand bedrijventerrein ondersteunen met een financiële bijdrage van de overheid. Informeer hiernaar bij uw gemeente of ondernemersvereniging.

Sloop? Laat duurzaam slopen.

Bent u zelf verantwoordelijk voor de sloop? Als onderdelen van het huidige gebouw (vooral de balken, vloeren, kolommen en wanden) hergebruikt kunnen worden bespaart dat veel grondstoffen. Vraag het sloopbedrijf of een bouwtechnisch adviseur meerdere scenario’s in beeld te brengen en te vergelijken.

Zorg minimaal voor:

 • een sloper die werkt conform BRL SVMS-007 (Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig
  Slopen). Zie www.veiligslopen.nl voor een register van gecertificeerde bedrijven.
 • verwerken/afvoeren van steenachtige stoffen conform BRL 2506. Dit bevordert de herbruikbaarheid van granulaat.
 • het ’strippen’ van het gebouw voorafgaand aan de machinale sloop (zogenaamde voorsloop) om hergebruik te bevorderen.

Vestigingsplekken vergelijken

Een fijne en praktische plek biedt u veel voordelen. Betrek de omgeving van locaties in uw afweging.

Onderzoek het voorzieningenniveau.

Voorzieningen in de buurt kunnen uw bedrijf en medewerkers tijd besparen en gemak opleveren. Denk aan:

 • postbus, postkantoor
 • restaurant, snackbar
 • opslagruimte
 • supermarkt
 • garage, wasstraat
 • kantoorartikelenleverancier, kopieerservice
 • crèche
 • afvalbrengstation
 • autoverhuur, deelauto

Informeer bij de ondernemersvereniging of terreinbeheerder naar collectieve faciliteiten.

Gedeelde diensten (zoals groenonderhoud, collectief afvalcontract, terreinbewaking, beveiliging) zijn efficiënt, goedkoop en gemakkelijk. Vaak aanwezig op bedrijventerreinen met ‘parkmanagement’.

Onderzoek aanwezige energievoorzieningen.

Denk aan een gasaansluiting, een warmtenet, perslucht of stoom, mogelijkheden voor koude-/warmteopslag in de bodem. Bestaande energieaansluitingen bepalen grotendeels de energievoorziening in uw gebouw.

Kies een - voor iedereen - goed bereikbare locatie.

Bekijk de bereikbaarheid voor klanten en personeel met de auto, fiets en openbaar vervoer. Bekijk ook de bereikbaarheid voor aan- en afvoer van grondstoffen en producten. Denk ook aan boot en trein. Voor locatieadvies en bereikbaarheidsanalyses kunt u ook tools gebruiken bijvoorbeeld de de locatie-advies tool.

Let op omgevingsaspecten zoals groen, stank, geluid, lawaai en stof.

Een omgeving met veel groen, weinig stank, lawaai en stof is gezond en aangenaam. U kunt hierop selecteren en/of hier zelf aan bijdragen door groenbeplanting rond het bedrijf en door lawaai af te schermen.

Kies een locatie nabij bedrijven die u iets kunnen leveren.

Denk aan bedrijven die u restwarmte kunnen leveren, of leveranciers van voor u belangrijke grondstoffen.

Gebouwen vergelijken

Vergelijkt u bedrijfspanden? Zet dan ook uw duurzame bril op zodat u niet verrast wordt door een hoge energie rekening of een onaangenaam werkklimaat.

Vergelijk 'woonlasten' inclusief energie-, beheer- en onderhoudskosten.

Een goed geïsoleerd pand met efficiënte apparatuur mag best wat meer kosten in de aanschaf of kale huur, omdat u deze kosten terugverdient door de lagere energierekening.

Vraag om het energielabel (met maatwerkadvies) van het pand.

Het energielabel van het gebouw geeft u een indruk van het energieverbruik (label A = laag, label G = hoog energieverbruik). In een slecht geïsoleerd gebouw met een oude cv-ketel en verlichting bent u veel meer kwijt aan energiekosten dan in een goed onderhouden of nieuw pand. Vraag ook naar een bijbehorend maatwerkadvies (ook wel EnergiePrestatieAdvies, EPA). Hierin staan rendabele verbetermogelijkheden voor isolatie, klimaatinstallaties en verlichting.

Voor industriële gebouwen en onverwarmde loodsen kan geen energielabel of EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) bepaald worden. U kunt zelf een grove inschatting maken van het energieprestatie en -label met behulp van de Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw.

Vraag om het energieverbruik van de vorige gebruiker.

Het energieverbruik van de vorige gebruiker is, bij gelijksoortig gebruik van het pand, een indicatie van uw energieverbruik en -kosten.

Let op het binnenklimaat.

Hoe is het werkklimaat? Denk aan:

 • temperatuur: regelbaarheid, temperatuur zomers, (regelbare) buitenzonwering, tocht
 • frisse lucht: kunnen de ramen open?
 • lawaai: extra geluidsisolerend glas, dove gevel, omliggende bedrijven en verkeer, geluid van de mechanische ventilatie en/of koeling in het pand

Let op energieverbruikende transportinstallaties (liften, roltrappen, gevelonderhoudinstallaties).

Dit kunnen onverwacht grote energieverbruikers zijn. Ga na of u ze nodig hebt en wat hun elektriciteitsverbruik is.

Overweeg om faciliteiten met andere bedrijven te delen.

Denk aan vergaderruimtes, fietsenstalling, receptie, beveiliging, schoonmaak en groenonderhoud. Faciliteiten delen werkt ruimte- en kostenbesparend: een vergaderruimte kost u al gauw € 5.000 aan investering en € 2.500 per jaar aan huur.

Bodemvervuiling en asbestinventarisatie

Zorg dat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan.

Vraag naar een bodemonderzoek en/of saneringsverklaringen.

Vestig u alleen op een terrein waarvan u zeker weet dat het niet verontreinigd is! U loopt anders het risico dat u zelf de kosten van bodemsanering moet betalen. Via de gemeente kunt u gegevens over de bodem navragen. Heeft u geen informatie over de bodem laat dan altijd een bodemonderzoek uitvoeren voor u overgaat tot koop of huur.

Voer bij verbouw of sloop (van een gebouw < 1992) een asbestinventarisatie uit.

Laat dit uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf conform NEN 5897:2005. Asbest kan onder andere aanwezig zijn in wanden, daken, omtimmering van technische installaties, de rug van (vinyl)vloerbedekking en als spuitisolatie op staalconstructies.