Dit is een instrument van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans

Indeling pand

Korte verbindingen

Voorkom gesleep met goederen door een doordachte indeling van het pand.

Deel jouw pand zo in, dat er weinig transportbewegingen nodig zijn.

Maak een schema van alle verplaatsingen binnen jouw pand en optimaliseer deze. Hiermee bespaar je vele m2 vloeroppervlak en interne transportbewegingen.

Bespaar op leidinglengtes door de plaats van apparatuur slim te kiezen.

Denk aan leidingen voor water(afvoer), elektriciteit, lucht, gassen en datakabels. Soms zijn leidingen zelfs helemaal weg te laten, bijvoorbeeld bij verlichting met een aanwezigheidssensor. Met een gebouwbeheerssysteem, een regelsysteem voor diverse functies zoals ventilatie, verwarming, koeling en beveiliging, kun je besparen op bekabeling en leidingen.

Maak de trap uitnodigend.

Minder liftgebruik is goed voor de gezondheid van je medewerkers. Een trap wordt veel gebruikt als deze aansluit op de natuurlijke looproutes, makkelijk te vinden is, geen toegangsdeuren heeft en/of is voorzien van ramen.

Efficient ruimtegebruik

Ruimtes intensief gebruiken loont! Iedere vierkante meter extra, kost je aan huur € 100,- tot € 200,- per jaar. Daarnaast bespaar je op stook- en inrichtingskosten als je met minder vierkante meters toe kunt. Met een efficiënte indeling passen er meer mensen, machines en meubels in dezelfde ruimte.

Overweeg flexibele werkplekken.

Werknemers die niet altijd op kantoor zijn, delen hun werkplek met collega’s. Een flexwerkpleksysteem levert in kantoren gemiddeld 25% ruimtebesparing op. Voor sommige organisaties loopt dit op tot ruim 40%. Ook heb je minder kantoormeubilair en apparaten nodig, zoals pc’s en printers. Een gemiddelde kantoorwerkplek (bureau, kast, zitruimte en looppad) kost 12 m2.
Flexibele werkplekken

Combineer functies.

Denk bijvoorbeeld aan parkeren op het dak, het combineren van bibliotheek en overlegruimte, vergaderzaal en kantine of kopieerruimte en papierafvalverzamelplaats. Zorg wel dat aan de arbonormen wordt voldaan (NEN norm NPR 1813:2009). Zo mogen geen materialen of werkkleding worden opgeslagen in een ruimte waar medewerkers eten.

Concentreer functies.

Maak centrale overlegkamers en print- en kopieerplekken.

Zorg voor voldoende plek voor kasten bijvoorbeeld door extra muren te plaatsen.

Door meer muren te plaatsen, zijn er meer logische plaatsen om kasten te plaatsen, waardoor je minder vloeroppervlak nodig hebt. Een alternatief is het toepassen van kastenwanden als afscheiding.

Zorg dat de wanden en meubilair wat betreft maatvoering op elkaar aansluiten.

Teken meubilair in op de tekeningen, zodat je zeker weet dat het past.

Aangenaam werken

Hou bij de indeling ook rekening met de verdeling van daglicht, temperaturen en tochtstromen binnen het pand. Het is bovenin en op de zuidkant van een pand bijvoorbeeld warmer dan beneden.

Bekijk de thema's "Klimaatinstallaties" en "Verlichting" op gevolgen voor de indeling.

Ga naar het thema Klimaatinstallaties
Ga naar het thema Verlichting

Voldoe in ieder geval aan de arbowet.

De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van de tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de werkplekinrichting voldoet aan de daarvoor gestelde gezondheidseisen. Voor veilig en gezond werken is een bepaalde hoeveelheid (dag)licht nodig en gelden criteria voor temperatuur, ventilatie en geluid. Er zijn ook normen voor het aantal beschikbare vierkante meters per persoon, het daglicht, meubilair en de werkapparatuur. Alles over inrichting van de inrichting van de werkplek en de verantwoordelijkheden van de werkgever lees je op arboportaal.nl.

Zorg voor aparte ruimtes met eigen ventilatie voor printers en kopieerapparaten.

Printers en kopieerapparaten stoten ozon en fijn stof uit en maken geluid. Het is daarom prettig als ze in aparte, geventileerde ruimtes staan.

Voorkom dat laad- en losdeuren tegenover elkaar open kunnen staan.

Door veel of grote transportdeuren tegen elkaar open te laten staan, gaat tot 15% warmte verloren.

Maak plaats voor groen.

Mensen ervaren werkplekken met planten als prettiger. Bovendien, blijkt uit onderzoek, maakt een plant op de werkplek werknemers productiever. Er zijn ook voorbeelden van winkels die meer verkochten nadat ze voorzien waren van een groene muur.

Goede binnenluchtkwaliteit.

Goede binnenluchtkwaliteit verhoogt de productiviteit en vermindert het ziekteverzuim. Een goed ontworpen en onderhouden ventilatiesysteem is van groot belang. Kies ook voor emissiearme bouw- en afwerkingsmaterialen.

Akoestische maatregelen.

Plaats een oppervlak gelijk aan 30% van het vloeroppervlak aan geluidsabsorberende materialen (vloerbedekking, bureaudividers, akoestische plafondplaten). Dit geeft een duidelijk betere en plezierige akoestiek.

Flexibele indeling

Stop flexibiliteit in jouw indeling, dan kun je tegen lage kosten veranderingen in jouw bedrijfsvoering opvangen.

Zorg dat ruimtes in de toekomst makkelijk van functie te veranderen zijn.

Zorg dat leidingen in de vloer of in het plafond langs de buitenmuur zijn weggewerkt. Op die manier zijn wanden eenvoudiger te verplaatsen. Zo bespaar je op termijn kosten en bouwafval. Stel de definitieve indeling uit als je nog niet alle ruimte nodig hebt of als je vooraf niet kunt bepalen wat de beste indeling is.

Pas schuifwanden toe.

Met een schuifwand kun je bijvoorbeeld beschikken over twee kleine overlegruimtes, maar ook over één grotere.

Maak jouw gebouw toegankelijk voor rolstoelen.

Voor bezoekers en (jouw toekomstige) medewerkers.

Ruimte voor afval

Afvalscheiding bespaart vaak geld. Zorg voor voldoende plek voor afvalbakken en/of containers.

Ga na welke extra afvalstromen je gescheiden af kunt voeren.

Vaak worden minder afvalstromen gescheiden dan mogelijk, vanwege gebrek aan ruimte voor extra containers. Denk ook aan kunststoffolie, metaal of kartonnen dozen.

Reserveer bij de indeling van jouw pand ruimte voor afvalbakken en -containers.

Zorg dat de afvalcontainers goed bereikbaar zijn en dat deze makkelijk geleegd kunnen worden. Zo maak je het jouw medewerkers makkelijk om hun afval in de juiste stromen te scheiden.

Voorzieningen voor duurzaam vervoer

Maak het medewerkers makkelijk om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Fietsende medewerkers zijn gezonder en hebben geen last van files.

Zorg voor een fietsenstalling, kleedruimte en zo mogelijk een douche.

Zorg voor een overdekte en afsluitbare fietsenstalling voor personeel, liefst dichtbij een ingang. Houd rekening met bijzonder formaat fietsen, zoals elektrische fietsen, speed-pedelecs en bakfietsen. Ook een kleedruimte en douche dragen er aan bij dat mensen graag op de fiets naar het werk komen. Voorzieningen die gebruik van fiets ondersteunen

Zorg voor een fietsenstalling voor bezoekers.

Maak naast parkeerruimte voor auto’s ook ruimte voor tweewielers van bezoekers. Dat staat gastvrij en stimuleert om op de fiets te komen.

Houd rekening met oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Er komen steeds meer elektrische fietsen, scooters en auto’s. Jouw werknemers en bezoekers zullen je dankbaar zijn als ze kunnen opladen.

Overweeg een (toekomstig) aardgas/biogas vulpunt voor voertuigen.

Met een gewone aardgasaansluiting op een geschikte plek kun je ‘slow-fill’ enkele voertuigen per etmaal op aardgas laten tanken. Hiervoor is simpele (compressor)apparatuur beschikbaar. Lees meer op www.fuelswitch.nl Rijden op biogas

Beperk parkeerruimte.

Parkeren kost veel ruimte en daarmee geld. Onderzoek hoe je jouw parkeerruimte kunt beperken. Dat kan bijvoorbeeld door bedrijfswagens ter beschikking te stellen en/of voorrang te geven aan medewerkers die de auto echt nodig hebben. Parkeerbeleid

Voldoende ruimte voor installaties

Verwarming, koeling, ventilatie en duurzame energie hebben ruimte nodig voor de installatie zelf en/of voor de afgifte van warmte en koude. Dan werken ze beter.

Verstop verwarming en koeling niet achter panelen of meubels.

Zorg dat radiatoren of andere warmte- en koudestralers niet achter kasten of gordijnen of onder tafels en bureaus zijn verstopt. Als de luchtcirculatie wordt beperkt, is de warmte- of koudeafgifte veel minder goed. Hierdoor verliest de verwarming of koeling een flink stuk rendement. Dit geldt ook voor koelkasten en vriezers.

Plaats koelmeubelen in een koele, maar niet gekoelde ruimte.

Koelkasten en vriezers werken efficiënter als ze in een koele ruimte van bijvoorbeeld 15°C staan. Koelmeubelen in een gekoelde ruimte verhogen juist het energiegebruik omdat de warmte die deze apparaten afgeven weggekoeld moet worden. Plaats koelmeubelen in een koele (maar niet gekoelde) ruimte

Zorg dat de condensor op een zo koel mogelijke plaats staat.

Zorg dat de condensor – waarmee de koelmotor zijn warmte naar buiten afvoert – op een zo koel mogelijke plaats staat. De condensor kan zijn warmte dan goed kwijt. Zet deze dus niet in de zon, op een plat zwart dak of in een hoekje. Zorg ook dat een airco de warme lucht niet terug de ruimte in blaast.

Goede luchtstroming langs de condensor van de gebouwkoeling

Plaats serverruimte aan buitengevel.

Zo wordt het makkelijker om de ruimte te koelen met buitenlucht.

Reserveer ruimte voor (toekomstige) duurzame energie installaties.

Als je er nu al rekening mee houdt, kun je later veel makkelijker jouw pand verder verduurzamen.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • opslag van houtpellets voor een houtketel
  • ruimte voor een boilervat bij een zonneboiler
  • plek voor een windmolen
  • ruimte voor een warmtepomp op ventilatielucht
  • plaats voor zonnecellen of zonneboiler op het dak

Bekijk ook het thema Duurzame energie.