Dit is een instrument van Stimular

Duurzame energie

Duurzame elektriciteit

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen als wind, zon en biomassa. Met zonnecellen of een kleine windturbine op het dak van uw bedrijf produceert u duurzame elektriciteit en laat u zien dat u duurzaamheid belangrijk vindt.

Plaats zonnecellen op het dak of integreer ze in de gevel of overkapping.

Zonnecellen zijn relatief duur in de aanschaf, maar zijn wel eenvoudig toe te passen. U bespaart kosten als u ze tevens gebruikt als gevelbekleding of verwerkt in een luifel of lichtstraat. Een gevel met zonnecellen kost ongeveer even veel als een gevel van gepolijst natuursteen.

Plaats een windturbine op uw terrein of uw gebouw.

Er zijn kleine verticale windturbines op de markt, voor gebruik in de gebouwde omgeving. Deze turbines zijn enkele meters hoog en breed. De opbrengst is echter laag ten opzichte van de investering. Grote vrijstaande windturbines verdienen zich wel binnen enkele jaren terug. Kleine windmolen

Plaats een HRe-ketel.

Een HRe-ketel (of micro-WKK) wekt naast warmte ook elektriciteit op. Wanneer de ketel aanspringt wordt niet alleen water (voor verwarming of tapwater) verwarmd, maar ook elektriciteit opgewekt. Deze elektriciteit benut u direct in het bedrijf of wordt, wanneer de elektriciteitsvraag laag is, teruggeleverd aan het net. HRe-ketel

Duurzaam opgewekte warmte en koude

Met zonne- of bodemwarmte kunt u zonder fossiele brandstof warmte opwekken.

Neem bij nieuwbouw een pand zonder aardgasaansluiting.

Als u voor uw bedrijfsprocessen geen aardgas nodig heeft, kunt u de benodigde warmte opwekken met warmtecollectoren, elektrische warmtepompen of biomassa. U heeft dan geen aardgasaansluiting nodig. Dit scheelt flink in de aansluitkosten. Zijn de verwarmingsinstallaties bij een bestaand pand aan vervanging toe, overweeg dan om zonder gas te gaan verwarmen.

Laat de zon uw water verwarmen.

Als u beschikt over douches die dagelijks gebruikt worden of als u om andere redenen meer dan 100 m3 warm water per jaar gebruikt, is een zonneboiler rendabel. Dit is bijvoorbeeld interessant voor zwembaden en verzorgingshuizen.

Installeer een zonneboilercombi voor warmwater en verwarming.

Een zonneboiler kan gecombineerd worden met een cv-systeem. Zonneboiler

Haal warmte en koude uit een energiedak.

Een energiedak is een grote zonnecollector die een heel pand kan verwarmen en koelen. De installatie gebruikt voor de koeling de nachtelijke warmte-uitstraling van het dak.

Haal warmte en/of koude uit bodem of oppervlaktewater.

Met warmtekoudeopslag (WKO) of vergelijkbare technieken kunt u energie voor verwarming en/of koeling uit de bodem (aquifer) of het oppervlaktewater halen. Zie hiervoor het thema Klimaatinstallaties.

Gebruik aardwarmte (geothermie) indien beschikbaar.

Aardwarmte, ofwel diepe geothermie, maakt gebruik van warm water dat op minimaal 1,8 kilometer diepte in de aardbodem is opgeslagen. Aardwarmte vergt een zeer kostbare investering en is meestal pas rendabel bij grootschalige toepassing. Denk bijvoorbeeld aan drie hectare tuinbouwkas. Wanneer aardwarmte wordt aangeboden is het uiteraard interessant hiervan gebruik te maken. Aardwarmte / geothermie

Installeer een ketel of warmtekrachtinstallatie op biobrandstof.

Een bioketel of bio-WKK (warmtekrachtinstallatie) is geschikt voor verbranding van brandstof uit biomassa. Deze brandstof kan vast (houtsnippers of -pellets), vloeibaar (bio-olie) of zelfs gasvormig (biogas uit vergisting) zijn. Een WKK-installatie levert zowel elektriciteit als warmte en is daardoor met name in bedrijven met een continue warmtevraag efficiënt.

Warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa (bio-WKK)

Voorbereiden op duurzame energie

Opwekkingstechnieken ontwikkelen zich snel. Bereid u voor, zodat u technieken die nu nog niet rendabel zijn, over enkele jaren eenvoudig toe kunt passen.

Maak het dak geschikt voor zonne-energie.

Maak – bij aanleg van een dak of vervanging van de dakbedekking – het dak geschikt voor (toekomstige) plaatsing van zonnecollectoren of zonnecellen.

  • Grote oppervlakten zonder schaduw.
  • Dakdoorvoeren voor kabels en leidingen.
  • Zones met voldoende draagvermogen en drukvastheid nabij de doorvoeren.
  • Markering van deze zones.

Maak ruimte voor opslag van biobrandstof.

Als u in de toekomst een ketel op biomassa (houtsnippers of houtpellets of bio-olie) wilt stoken is een flinke opslagruimte (onder of bovengronds) nodig. Zorg dat die ruimte gemaakt kan worden.