Dit is een instrument van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans

Onderhouds- en leveringscontracten

Afvalcontract

Een contract voor afvalinzameling gaat niet alleen over de prijs per ton afval. Door afspraken over de containers, afvalstromen en rapportages kun je jouw afvalstromen beter beheren en op kosten besparen.

Kies de juiste afvalcontainers.

Kies in overleg met jouw afvalinzamelaar per afvalstroom een andere kleur of vorm container (denk aan gaascontainers voor papier en karton), zodat het scheiden van afval zo eenvoudig mogelijk is.

Overweeg extra afvalstromen te scheiden.

Verhuizen is hét moment om nieuwe gewoontes in te voeren. Ook zijn de mogelijkheden voor afvalscheiding op jouw nieuwe locatie misschien anders dan voorheen. Dus overleg met jouw afvalinzamelaar(s) over het scheiden van extra afvalstromen.

Maak afspraken over een afvaljaarrapport.

Afvalinzamelaars kunnen jaarrapportages aanleveren met de hoeveelheid ingezameld afval en de afvalkosten. Maak hierover afspraken in het contract.

Laat meer afvalsoorten op afroep ophalen.

Op afroep ophalen is geschikt voor afvalstromen die onregelmatig of in kleine volumes vrij komen. Mogelijk ben je hiermee goedkoper uit en het vermindert de vervoersbewegingen.

Kies bewust voor een collectieve of individuele afvalinzameling.

Een klein bedrijf is goedkoper uit als het zijn afvalcontainers deelt met buren of medehuurders. Soms maakt dat het rendabel extra afvalstromen te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsfolie. Met een eigen afvalcontract houd je echter wel de kosten, de hoeveelheden en de samenstelling van jouw afval beter in de hand.

Onderhoud klimaatinstallaties

Installaties die regelmatig onderhouden worden verbruiken minder energie en zijn veiliger en gezonder.

Sluit een contract af voor het onderhoud van jouw verwarmings- of klimaatinstallaties.

Maak afspraken met de installateur over het blijvend goed en zuinig functioneren van de klimaatinstallaties. Denk aan het afstellen van de thermostaat en andere temperatuurregelingen. Controleer structureel functioneren van de cv-regeling

Sluit een contract af voor het onderhoud van de koeling.

Maak afspraken met de installateur over het blijvend goed en zuinig functioneren van de koeling. Denk aan de afstemming op de andere klimaatinstallaties, zodat koeling en verwarming niet tegen elkaar in werken. En maak zo veel mogelijk gebruik van vrije koeling.

Sluit een contract af voor het onderhoud van de ventilatie.

Maak afspraken met de installateur over het blijvend goed functioneren van de ventilatie. Hiertoe voert de installateur in ieder geval de volgende activiteiten uit:

 • halfjaarlijkse controle op de werking
 • jaarlijkse controle van de inregeling
 • halfjaarlijkse vervanging van de filters
 • jaarlijkse reiniging van de luchtbehandelingskasten inclusief warmteterugwinunits

Sluit bij voorkeur prestatiecontracten met jouw installateurs

Installatiebedrijven leveren meestal diensten op basis van inspanningscontracten. Dit leidt niet altijd tot het meest efficiënte resultaat: hogere energielasten en een minder goed binnenklimaat zijn het gevolg.
Bij het onderhoud volgens een prestatiecontract wordt afgesproken aan welke eisen het object moet voldoen (zoals energiekosten of klimaatklachten). De Menukaart Prestatiecontracten van Platform Duurzame Huisvesting biedt jou en jouw installateurs een raamwerk voor een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen.

Groot kantoor? Hanteer de onderhoudseisen die de overheid stelt aan haar kantoren.

Dat betekent dat je het onderhoud prestatiegericht uit laat voeren. Bekijk alle eisen van de overheid. Ook de Menukaart Prestatiecontracten van Platform Duurzame Huisvesting biedt jou en jouw installateurs een raamwerk voor een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen.

Energiecontract(en)

Vernieuw als je verhuist ook je energiecontracten. Een mooie kans om nieuwe afspraken te maken.

Maak afspraken over verbruiksoverzichten.

Ga na of de verbruiksoverzichten van jouw nieuwe leverancier snel beschikbaar en helder zijn. Zorg dat je online jouw energierekeningen kunt raadplegen en dat je overzichtelijke jaar- of maandnota’s krijgt. Alleen al door inzicht in jouw verbruik kun je tot wel 5% besparen.

Koop groene stroom.

Groene stroom is duurzaam opgewekte elektriciteit uit windturbines, zonnecellen, getijdencentrales, waterkracht of biomassacentrales. Als je kiest voor in Nederland opgewekte groene stroom, dan weet je zeker dat er daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd. Stap over op echte groene stroom

Overweeg een dubbeltarief en/of slimme meter te laten installeren.

Met een dubbeltariefmeter is elektriciteit in de daluren (‘s nachts, weekend) goedkoper. Met een slimme meter kun je met jouw leverancier specifieke afspraken maken over de elektriciteitsprijs in piek- of dalperiodes. Ook kun je met een slimme meter jouw energieverbruik online van dag-tot-dag of uur-tot-uur volgen. Vraag jouw elektriciteitsleverancier naar de mogelijkheden en bijbehorende kosten.

Gebruik biogas.

Biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal (mest, voedselresten, gras, etc.). Het wordt op dit moment vaak lokaal gebruikt, maar zal in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker worden toegevoegd aan het gasnet. Bij enkele gasleveranciers kun je al biogas inkopen. Let op: het aangeboden ‘groen gas’ is vaak gewoon aardgas waarvan de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd. Stap over op groener gas

Gebruik lokale netwerken voor energie(dragers).

In sommige bedrijvengebieden kun je centraal geproduceerde stoom, perslucht, koude of warmte afnemen. Het voordeel is dat de opwekking ervan efficiënt gebeurt en je geen omkijken hebt naar de installatie.

Teruggaaf energiebelasting bij meer aansluitingen op één WOZ-locatie.

Gebruikers moeten energiebelasting betalen bij de levering van elektriciteit en aardgas. Deze energiebelasting wordt door de energiemaatschappijen afgedragen aan de belastingdienst. Wie twee of meer aansluitingen heeft op één WOZ-locatie, kan mogelijk teruggaaf ontvangen van teveel betaalde energiebelasting. Dat heeft te maken met de belastingschijven voor energie. Vraag energiebelasting terug bij meer aansluitingen op één WOZ-locatie

Vetput of olie-water-slibscheider

Als je een olie-water-slibscheider of vetvangput hebt moet je deze tijdig laten legen.

Sluit een contract af voor het legen van de olie-water-slibscheiders en/of vetvangputten.

Een contract voor het legen en reinigen van een vetvangput garandeert dat dit tijdig gebeurt. Als je de put slechts incidenteel gebruikt, kan het goedkoper zijn om zelf af en toe te controleren of legen nodig is. Zorg dan wel voor een reminder.

Schoonmaken

Schoonmaken kan slim, schoon en zuinig. Grijp jouw kansen bij het afsluiten van een nieuw contract.

Laat alleen schoonmaken waar dat nodig is.

Laat veelgebruikte ruimtes of extra vuile plekken vaker schoonmaken dan andere. Spreek af dat alleen prullenmanden die meer dan 30% vol zijn en geen bederfelijk afval bevatten worden geleegd. Dit kan veel in de kosten schelen.

Vraag om minder milieubelastende schoonmaakmiddelen en -wijzen.

Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die voldoen aan het Europees Ecolabel. Minder milieubelastende werkwijzen zijn bijvoorbeeld:

 • zoveel mogelijk droog reinigen (zwabberen, vegen)
 • gebruik van microvezeldoekjes i.p.v. schoonmaakmiddelen.

Maak milieuvriendelijk schoon

Laat overdag schoonmaken.

Dit scheelt energie- en personeelskosten. Het is ook goed voor de sociale controle op het netjes opruimen van afval en een eventuele clean deskpolicy.

Zorg dat na het schoonmaken het licht in ruimtes uitgedaan wordt.

Dit bespaart energie en je kunt eenvoudig zien waar schoongemaakt wordt.

Catering

Bij een verhuizing vernieuw je waarschijnlijk ook jouw afspraken met je cateraar. Grijp deze kans voor duurzame catering.

Maak afspraken over duurzame producten bij de catering.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • snacks met minder vet
 • scharreleieren
 • biologische producten
 • Max Havelaar koffie en andere Fair Trade producten.

Maak afspraken over afvalpreventie, afvalscheiding en afvalverwijdering.

Denk aan:

 • herbruikbaar servies
 • groot- en retourverpakkingen
 • verpakkingen van karton i.p.v. plastic

Zie ook hierboven onder afvalcontract.